SOODUSTUSEGA ABIVAHENDID

Abivahend on toode või vahend, mille abil on võimalik parandada või säilitada füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet.

Arstitõendi või rehabilatsiooniplaani olemasolu korral saad soetada riigipoolse soodustusega abivahendeid järgnevatest Euroapteekidest: Narva Puškini, Tartu Kalda Suur, Kalda tee, Annelinna, Ilmatsalu, Tamsalu, Tartu Sõbra, Virbi, Tapa, Rakvere Laada, Keila, Tartu Küüni, Põltsamaa keskuse, Rakvere Vaala ja Jõgeva Keskuse Euroapteek.

Milliseid abivahendeid saab soodustusega osta?

Riigipoolse soodustusega abivahendite loetelu ja täpsem info hüvitustingimuste kohta siin.

Kellele abivahendid hüvitatakse?

  • kuni 18-aastastele lastele, kellele on määratud puue.
  • lastele (kuni 18-aastased), kellele ei ole määratud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta.
  • 16-17-aastastele, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime.
  • tööealistele, kellel on töövõime puudumine või osaline töövõime
  • kuni 26-aastastele õppivatele puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistele.

Riigipoolse soodustuse saamiseks rinna-, silmaproteesi, kuulmisabivahendi või heli ülekandesüsteemi (kuulmislangus alates 30 detsibellist) vajaduse puhul piisab ainult arstitõendist.

Kuidas saab riigipoolse soodustuse abivahendi ostmiseks?

Riigipoolse soodustustega abivahendi ostmiseks on vajalik abivahendi tõend, mida väljastab perearst, eriarst, õde, tegevusterapeut,  füsioterapeut või ämmaemand. Abivahendi vajadus võib olla välja toodud ka rehabilitatsiooniplaanis.

Alates 1. detsembrist 2020 ei ole paberkandjal abivahendi kaarti vaja taotleda, kuna see ei ole enam kasutusel, sest kogu info inimese abivahenditehingute kohta liigub teenuseosutajate ja ameti vahel elektrooniliselt.

Täiendav info: www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Scroll to Top