Eesti
EE
Kodulehekülg Jõulukampaania tingimused

Jõulukampaania tingimused

EA WEB 1180x468px3

Euroapteegi jõulukampaania ametlikud reeglid (edaspidi: Reeglid):

1. Kampaania

1.1.    Euroapteegi jõulukampaania (edaspidi: Kampaania) on alates 01.12.2018 kuni 19.12.2018 (k.a) toimuv tarbijamäng, mida korraldab Euroapteek OÜ registrikoodiga 11036389, asukohaga Akadeemia tee 45, 12618 Tallinn, Harjumaa (edaspidi: Korraldaja).

1.2.    Kampaania toimub kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates Euroapteegi kaubamärki kandvates apteekides (edaspidi: Euroapteegi apteegid). Kampaania info asub veebilehel www.euroapteek.ee

2. Osalemine

2.1.    Kampaanias osalemiseks tuleb Euroapteegi apteekidest osta korraga vähemalt 20 (kahekümne) euro väärtuses tooteid (v.a retsepti- ja käsimüügiravimid) ja registreerida ost Euroapteegi püsikliendikaardiga.

2.1.1. Kampaanias osalevad ostud, mis on registreeritud ID-kaardiga s.t ostu sooritamisel on kasutatud Euroapteegi ID-kaardi põhise püsikliendiprogrammi kaarti.

2.1.2. Kampaanias saab osaleda kampaaniaperioodi jooksul mitmeid kordi s.t iga ID-kaardiga registreeritud ost läheb kirja eraldi.

2.2.    Kampaanias osaleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on Korraldajal õigus Kampaanias osalejaga täiendavalt kontakti võtta.

2.3.    Kampaania kestab 01.12.2018 kuni 19.12.2018 (kaasa arvatud).

2.4.    Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad täiskasvanud (vähemalt 18-aastased isikud seisuga 01.12.2018). Korraldaja töötajad ning nende perekonnaliikmed ei oma õigust Kampaanias osaleda.

3. Auhinnad

3.1.    Kampaania auhinnakson 1 MOBIILTELEFON APPLE IPHONE XS 64 GB DUAL SIM, kuldne (edaspidi: Auhind).

3.2.    Auhind loositakse välja 20.12.2018.

3.3.    Võitjaga võtab ühendust Korraldaja, et leppida kokku auhinna kättesaamine.

3.4.    Auhinna võitjaga võetakse ühendust 20.12.2018.

3.5.    Võitjaga võetakse ühendust telefoni või e-maili teel. Auhinna võitja tagab, et on Korraldajale edastanud oma korrektse telefoninumbri või e-maili aadressi.

3.6.    Kampaania Auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitja poolt Korraldajale loa andmiseks kasutada võitja nime sotsiaalmeedias ja kodulehel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

4. Loosimine

4.1.    Loosimine toimub punktis 3.2. kirjas oleval kuupäeval. Loosimisele pääsevad kõik Kampaanias osalejad, kes on Kampaanias registreerinud hiljemalt 19.12.2018 kella 23.59-ks.

4.2.    Auhinna saab võitja kätte kokkuleppel Korraldajaga.

4.3.    Kui Korraldajal ei ole auhinna võitjaga õnnestunud esitatud kontaktandmete vahendusel ühendust saada, on Korraldajal õigus Auhinna võitmine tühistada ning Auhinda mitte üle anda ja valida välja uus võitja, kellega võetakse ülaltoodud reeglite alusel ühendust ja kehtivad auhinna üleandmiseks samad reeglid.

4.4.    Auhinda ei arvestata ümber rahasse, ei anta välja rahas ega hüvitata rahas. Auhinda ei asendata teist liiki Auhinnaga. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

4.5.    Kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele, on Kampaanias osalenud Reegleid rikkudes või ei täida kõiki Reegleid, on Korraldajal õigus osaleja Kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle Auhind üle andmata.

5. Muud tingimused

5.1.    Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate Reeglitega. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.

5.2.    Reeglites sätestatud viisil Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on enese kohta esitanud tõesed andmed, vastab Korraldaja poolt kehtestatud nõuetele ja Reeglitele, soovib vabatahtlikult Kampaanias osaleda, nõustub Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud Reeglite ja kõikide tingimustega ning kohustub neid täitma.

5.3.    Kampaania Reeglite kohaselt oma isikuandmete esitamisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku kasutada töötlemiseks oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel võitjate väljaselgitamiseks, võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale Kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.

5.4.    Kampaanias osaleja poolt Reeglite ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise või Korraldajale enda kohta ebaõigete, ebatäpsete ja/või puudulike andmete esitamisel, aga samuti muude, Korraldajast mittesõltuvate ebaõnnestumiste, ei vastuta Korraldaja selle eest, kui Kampaanias osaleja jääb kõrvale Auhinna loosimisest või kättesaamisest.

5.5.    Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta Auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.

5.6.    Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb Korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 10.12.2018 ning hilisemaid pretensioone Korraldaja arutlusele ei võta.

5.7.    Lisateavet kampaania kohta saab Euroapteek OÜ e-posti teel: info@euroapteek.ee