Küpsiste kasutamise eeskiri

Euroapteek OÜ, registrikoodiga 11036389, juriidilise aadressiga Akadeemia tee 45, Tallinn (edaspidi „ettevõte“ või „meie“), tagab meie veebilehe www.euroapteek.ee (edaspidi „veebileht“) ja selle sisu kasutamisel veebilehe külastajate (edaspidi „külastajad“) isikuandmete turvalisuse ja õiguste kaitse.

1. ÜLDINE TEAVE KÜPSISTE KOHTA

Kasutame meie veebilehel küpsiseid veebilehe toimimise võimalikult isikupäraseks muutmiseks ja nende kasutamine võib aidata meie veebilehel liikumist hõlbustada.

Mis on küpsis?

Küpsis on teie seadmesse paigaldatud väike fail, mis võimaldab meie veebilehe teatud omadustel ja funktsioonidel toimida. Küpsiste abil tunneme näiteks teie seadme ära ja tagame veebilehele turvalise juurdepääsu. Need võimaldavad veebilehel salvestada näiteks järgmisi andmeid:

–       sisselogimisandmed (sisse logiva seadme IP-aadress, sisselogimise aeg, koht, kust püüti sisse logida);

–       veebilehitseja tüüp;

–       demograafilised andmed (vanuserühm, sugu);

–       andmed teie veebilehe kasutamise viisi kohta (missuguseid osi külastate, missugused tooted teid huvitavad).

Eesmärgid

Kasutame küpsiseid selleks, et:

–       tagada veebilehe tõhus ja ohutu toimimine – küpsiste kasutamine aitab toetada meie turvafunktsioone ja tuvastada kuritahtlikke tegevusi meie veebilehel;

–       mõista, tõhustada ja uurida tooteid, funktsioone ja teenuseid, sh siis, kui saabute meie veebilehele mõnelt teiselt veebilehelt, rakendusest või seadmest, näiteks tööarvutist või mobiilsest seadmest;

–       veebilehe korduvkülastajad ära tunda; küpsised aitavad meil teile õiget teavet kuvada ja teie kogemust isikupärastada; tänu küpsistele ei pea te ka veebilehel iga kord uuesti registreeruma ega enda andmeid sisestama;

–       analüüsida teie harjumusi nii, et meie veebilehe kasutamine oleks mugav, tõhus ja vastaks teie vajadustele ja ootustele, näiteks tagades, et külastajad leiavad raskusteta kõik, mida otsivad;

–       mõõta meie veebilehele saadetava teabe ja andmete vooge – kasutame küpsiseid veebilehe kasutajate arvu statistiliste andmete ja nende veebilehe kasutuse kohta andmete kogumiseks;

–       kuvada sihipärast reklaami – küpsiste kasutamise abil võime koguda teavet nii, et saaksime erinevate sihtrühmade loomise abil veebilehe külastajale ainult talle huvi pakkuvat teavet kuvada; võime kasutada küpsiseid selleks, et kuvada teile nii veebilehel kui ka mujal ainult asjakohaseid reklaame.

Võime kohalduvate seadustega lubatud ulatuses siduda küpsistest saadud andmed muu, teistest seaduslikest allikatest saadud teid puudutavate andmetega (st teabega selle kohta, kuidas kasutate teenuseid, teie internetikontoga, meie püsikliendiprogrammiga vms).

2. VEEBILEHEL KASUTATAVAD KÜPSISED

Iga kord, kui meie veebilehte külastate, võidakse luua pikaajalisi (püsi-) küpsiseid, mis jäävad pärast registreerumist teie veebilehitsejasse ja mida loeme, kui meie veebilehele või mõne meie teenuseid kasutava partneri veebilehele naasete. Neid ei kustutata pärast meie veebilehe lehitsemise lõpetamist. Samuti võidakse luua lühiajalisi (sessiooni-) küpsiseid, mis aeguvad või kustutatakse pärast meie veebilehe lehitsemise lõpetamist (st need kestavad tavaliselt ainult ühe veebilehe külastuse või veebilehitsemise sessiooni ajal).

Kõiki küpsiseid, mida kasutame, võime kasutada ainult teie eelneval nõusolekul. Nõusoleku andmiseks võite klõpsata veebilehe allserva ilmuval küpsiste ribal nuppu „Olen nõus“.

Palun võtke siiski arvesse, et vajalikud küpsised ja analüütilised küpsised on – nagu allpool kirjeldatud – meie veebilehe toimimiseks vajalikud ja kui te nende kasutamiseks nõusolekut ei anna, ei saa me tagada veebilehe, selle osade või funktsioonide toimimist.

Allpool toome välja tähtsamad veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid nende tüüpide, kogutud andmete ja hoidmisperioodi järgi.

 • CookieConsent testdev.ee Stores the user’s cookie consent state for the current domain 1 year HTTP Cookie
 • elementor testdev.ee Used in context with the website’s WordPress theme. The cookie allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time. Persistent HTML Local Storage
 • IDE doubleclick.net Used by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 year HTTP Cookie
 • test_cookie doubleclick.net Used to check if the user’s browser supports cookies. 1 day HTTP Cookie
 • VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 days HTTP Cookie
 • YSC youtube.com Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie
 • yt-remote-cast-installed youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
 • yt-remote-connected-devices youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
 • yt-remote-device-id youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
 • yt-remote-fast-check-period youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
 • yt-remote-session-app youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
 • yt-remote-session-name youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage

2.1 ETTEVÕTTE KASUTATAVAD KÜPSISED

Hädavajalikud küpsised

Neid küpsiseid on meie veebilehe toimimiseks vaja. Nende seas on näiteks küpsised, mis võimaldavad salvestada teie lehitsemissessiooni käigus sisestatud andmeid ja võimaldavad juurdepääsu lehe kaitstud piirkondadele. Nende küpsisteta oleks meie veebilehe toimimine võimatu või nende puudumine avaldaks lehe toimimisele suurt mõju.

Funktsionaalsed küpsised

Need parandavad meie veebilehe funktsionaalset toimimist ja muudavad selle kasutamise teie jaoks lihtsamaks. Küpsised jätavad meelde külastajate valitud seaded (näiteks keele- ja ajavööndiseaded). Nende küpsiste kasutamine võimaldab külastajatel vältida seadete muutmist iga kord, kui nad veebilehte kasutavad. Need küpsised jätavad ka meelde, missugused muudatused olete veebilehel teinud (näiteks juhul, kui jätate veebilehele kommentaari). Küpsised ei jälgi teie käitumist teistel veebilehtedel.

Analüütilised küpsised

Need küpsised näitavad meile, kas külastaja on juba varem veebilehte külastanud. Analüütilised küpsised võimaldavad meil meie veebilehe külastajad ära tunda ja nende arvu kokku lugeda ning vaadata, kuidas kasutajad meie veebilehel liiguvad. Kasutame küpsiseid ka selleks, et tooteid, funktsioone ja teenuseid mõista, tõhustada ja uurida. Analüütilised küpsised võivad näiteks meile näidata, missuguseid veebilehti kõige sagedamini külastate, aidata meil veebilehe funktsioonide töös esinevaid häireid registreerida jne.

Turundus- ja reklaamiküpsised

Need küpsised registreerivad teie külastuse meie veebilehele, lehed, mida külastasite, ja lingid, millele klõpsasite. Kasutame seda teavet selleks, et kuvada teile rohkem teie huvidele vastavaid reklaame. Reklaamiküpsiste abil saame teada, kas olete konkreetset reklaami või teatud tüüpi reklaami juba näinud ja kui palju aega on reklaami teile kuvamisest möödunud. Võime kasutada ka mõne teise isiku paigaldatud küpsiseid, et saaksime teile kuvada teile paremini sobivat reklaami. Kasutame neid ka selleks, et näeksime teatud reklaame ainult teatud arv kordi, mis aitab meil reklaamimise tõhusust mõõta.

Järgmises tabelis on kokku võetud kogu teave küpsiste kohta, mida kasutame:

2.2 KOLMANDATE ISIKUTE KÜPSISED

Reklaamiküpsised – mõned reklaamid, mida meie veebilehel näete, kuuluvad teistele juriidilistele isikutele. Mõned neist isikutest kasutavad enda küpsiseid, et analüüsida, kui paljud inimesed on konkreetset reklaami näinud ja kui paljud inimesed on seda näinud mitu korda. Seesuguseid küpsiseid loovad ettevõtted kasutavad enda koostatud eeskirju ja meil ei ole nende küpsiste loomise ega säilitamise üle mõju. Soovitame teil nende ettevõtete privaatsuseeskirjade ja küpsiste kasutamise eeskirjadega eraldi tutvuda. Eeskirjad on avaldatud nende veebilehtedel.

Muud kolmandate isikute küpsised – mõnedel meie veebilehe alalehtedel võivad teised isikud (näiteks sotsiaalvõrgustikud) kasutada ka enda anonüümseid küpsiseid, mis on välja töötatud selleks, et tagada nende programmide või rakenduste vastavus teie vajadustele.Nende küpsiste erilise toimimisviisi tõttu ei ole meie veebilehel juurdepääsu nende küpsiste abil edastatud teabele, samuti ei ole seesugustel teistel isikutel juurdepääsu meie küpsiste abil kogutud teabele.

Seesuguste meie veebilehel kasutatavate kolmandate isikute küpsiste seas võivad olla:

Kasutame Google Inc’i (edaspidi „Google“) veebianalüüsiteenust Google Analytics. Google Analyticsi abil kogutud teave edastatakse Google’ile ja seda säilitatakse seal. Google võib juhul, kui see on seadustega nõutud või kui kolmandad isikud töötlevad Google’i nimel andmeid, kogutud teabe ka kolmandatele isikutele edastada.

Soovitame teil eraldi ja regulaarselt ka Google’i privaatsuseeskirja ja küpsiste kasutamise eeskirjaga tutvuda.

Küpsiste kasutamine reklaamieesmärgil?

Küpsised ja muu reklaamitehnoloogia, näiteks majakad, pikslid ja sildid, aitavad meil teile tõhusamalt asjakohaseid reklaame kuvada. Need aitavad meil ka läbi viia koondauditeid ja -uurimusi ning reklaamijatele aruandeid esitada, meie teenust mõista ja seda tõhustada ning teada saada, millal on teile reklaame kuvatud.

3. KÜPSISTEST KEELDUMINE VÕI NENDE BLOKEERIMINE

Paljud veebilehitsejad on seadistatud automaatselt küpsiste kasutamisega nõustuma. Kui veebilehitseja või kasutatava seadme seaded seda võimaldavad, võib kasutaja oma äranägemisel küpsised ja muud samalaadsed ainulaadsed identifitseerivad tunnused blokeerida või kustutada. Küpsiste või muu samalaadse tehnoloogia kasutamisest keeldumise või nende blokeerimise korral võivad mõned veebilehe funktsioonid aga teie jaoks kasutamatuks muutuda või ei pruugi tõhusalt toimida.

Palun võtke arvesse, et vajalikud küpsised ja analüütilised küpsised on meie veebilehe toimimiseks vajalikud ja kui te nende kasutamisega ei nõustu, ei saa me tagada veebilehe toimimist.

Täpsemat teavet küpsiste kustutamise kohta ja muud kasulikku küpsiste kasutamisega seotud teavet leiate veebilehelt http://www.allaboutcookies.org/.

4. ÜLDINE TEAVE

Ettevõte võib küpsiste kasutamise eeskirja uuendada.

Ettevõte teavitab külastajaid uuendustest küpsiste kasutamise eeskirja uue versiooni avaldamise teel. Seepärast soovitame teil aegajalt meie veebilehte külastada, kust leiate alati küpsiste kasutamise eeskirja uusima versiooni.

Küpsiste kasutamise eeskiri hakkab kehtima selle veebilehel avaldamise kuupäevast.

Scroll to Top