Eesti
EE
Kodulehekülg Meist Eetikakoodeks

Eetikakoodeks

Me oleme suur ettevõtete grupp, mis on tegev Balti riikides ja on olulisel kohal Kesk-Euroopa turul. Me mõistame, et vastutame oma tegevuse eest, mis mõjutab meie kliente, töötajaid, avalikkust ja meid ümbritsevat keskkonda.

Kõikides riikides ja turgudel, kus me tegutseme, teeme seda ausalt ja läbipaistvalt, järgides ärieetika kõrgeid standardeid. Me soovime, et neid standardeid järgiksid kõik meie gruppi kuuluvad ettevõtted.

Meie vastutustundliku tegevuse suunad sätestab ärieetika koodeks, kus me kirjeldame kuidas me loome ärisidemeid ning järgime töötajate, klientide, partnerite, tarnijate ja võimuorganite, samuti teiste institutsioonide ja avalikkusega suhtlemisel käitumisstandardeid.

Eetikakoodeksiga saad tutvuda siin: Ärieetika-koodeks-EE.pdf