EE RU
Дистанционная продажа осуществляется аптекой "Mint" | Спроси аптекаря | пн-пт 9:00-17:00 |. +372 610 3100

Условия обработки личных данных в интернет аптеке


Austame oma klientide privaatsust ning Klientide isikuandmete kaitse on meie jaoks esmatähtis. Rakendame meetmeid, mis tagavad Klientide isikuandmete kaitse ning andmetöötluse vastavuse andmekaitsealaste õigusaktidega ja  ettevõttesiseste protseduuridega.

 

Käesolevad isikuandmete töötlemise tingimused (edaspidi: Isikuandmete Töötlemise Tingimused)  sätestavad, isikuandmete kogumise, töötlemise,  kasutamise ja  säilitamise põhimõtted e-apteegis ja veebilehel www.euroapteek.ee ning selle eest vastutavad isikud. Arvestades alltoodud teabe olulisust eeldame, et meie Kliendid tutvuvad Isikuandmete Töötlemise Tingimustega põhjalikult.

Teie isikuandmete vastutav töötleja veebilehel www.euroapteek.ee ning E-apteegist kaupade ostmise või teenuste kasutamisega seoses on OÜ PharmaMint (edaspidi Vastutav töötleja).

Teie isikuandmete vastutav töötleja turundus, otseturundus ja sotsiaalmeedia turunduse ning kasutajatoe teenuste pakkumisel on ühiselt OÜ PharmaMint ja OÜ Euroapteek (edaspidi ühiselt Vastutavad töötlejad).

Isikuandmete töötlemise tingimused Euroapteegi kaubamärgi all tegutsevates apteekides on leitavad siit.

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimuste korral on Kliendil võimalik pöörduda Vastutava töötleja poole kontaktandmetel, mis on toodud Isikuandmete Töötlemise Tingimuste XI peatükis.  

Isikuandmete Töötlemise Tingimustega osaliselt või täielikult mittenõustumise korral palume oma isikuandmeid meile mitte edastada ning palume arvestada, et sellisel juhul ei saa me tagada ka kõiki teenuseid, soodustusi või pakkumisi.

Vastutaval töötlejal on õigus Isikuandmete Töötlemise Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades muudatustest veebilehel. Muudatused jõustvad nende avaldamisest või muul Isikuandmete Töötlemise Tingimustes toodud tähtajal. Isikuandmete Töötlemise Tingimuste kehtiv versioon on igal ajal kättesaadav veebiaadressil www.euroapteek.ee.

 

Isikuandmete Töötlemise Tingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid:

Isikuandmed tähendavad igasugust teavet, mille alusel on võimalik tuvastada inimese isik, samuti igasugust teavet isiku kohta, kes on juba tuvastatud.

E-apteek tähendab Mint Apteeki (tegevusloa nr 885), aadressil Taevakivi tn 1, Tallinn ja nende veebiapteekiaadressil www.euroapteek.ee.

Määrus tähendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016 määrust 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.

Isikuandmete töötlemise ja kaitsega seonduvatel mõistetel (muu hulgas mõistetel isikuandmete töötlemine, vastutav töötleja, volitatud töötleja jne) on sama tähendus, mis on nendel mõistetel Määruses.

Muud käesolevas dokumendis kasutatud mõisted vastavad teistele E-apteegis kehtivates Üldtingimustes ja reeglites kasutatavatele mõistetele.

                I.          MILLISEID ANDMEID ME TÖÖTLEME E-APTEEGIS REGISTREERUDES JA/VÕI OSTU SOORITADES?

1.1.         E-apteegis registreerumine ja/või tellimuste esitamine ilma registreerumiseta

E-apteegis registreerimisel ning e-apteegi teenuste kasutamisel ilma registreerumiseta on Kliendil tellimuse esitamise erinevates etappides võimalik esitada alltoodud andmeid. E-apteegis  teenuse pakkumiseks on teatud andmete esitamine märgitud kohustuslikuks, mille esitamata jätmisel ei ole võimalik Kliendile teenuseid osaliselt või täielikult pakkuda.

E-apteegis registreerumisel ja/või tellimuse esitamisel esitatavad andmed

Kliendiks registreerimisel esitatavad andmed

Kliendi eesnimi, perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta*, sugu*, e-posti aadress, telefoninumber, elukoha aadress - tänav*, majanumber*, linna/asula nimi, kohalik omavalitsus*.

Kõik nimetatud isikuandmed, välja arvatud tärniga (*) tähistatud andmed on kohustuslikud ning vajalikud  kliendikonto loomiseks ja tellimuste täitmiseks. Nimetatud andmeid esitamata, ei ole võimalik e-apteegis registreeruda.

Tellimuse tegemisel ilma registreerimiseta esitatavad andmed (edaspidi toodete kohaletoimetamise andmed)

Eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, makseandmed. Koju toimetamise valimisel linn/asula, tänav, maja-/korterinumber, sihtnumber, , muud kohaletoimetamise jaoks asjakohased andmed (nt tarneaeg, toodete soovitav kättesaamise koht)

Kõik nimetatud isikuandmed  on tellimuste täitmiseks kohustuslikud.

Andmed tootetellimuste esitamiseks ja täitmiseks.

Eesnimi, perekonnanimi, tootetellimus, makseviis, kohaletoimetamise koht/aadress, kontaktandmed.

Muud andmed

Andmed, mille Klient  meile vahetult esitab või mille me saame kolmandatelt isikutelt ja mis on seotud toodete eest maksmisega, näiteks pangakonto number, muud makseandmed (nt maksekaardi tüüp).

Tellimuse saaja/vastuvõtja andmed

Valides tellimuse kohale toomise koha, mis erineb registreerimisandmetes toodud aadressist. Teise inimese andmed, kellele tooted tuleb kätte toimetada: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber ja kohaletoimetamise aadress.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus.

Kliendi nõusolek andmete töötlemiseks Isikuandmete Töötlemise Tingimustes või muudes E-apteegi tingimustes toodud ulatuses.

Kliendiga lepingu sõlmimine, esitatud tellimuste täitmine (toodete müük ja ost).

Juriidiliste kohustuste täitmine või muu õigustatud huvi (nt kolmanda isiku tellimuse täitmiseks).

 Esitatud registreerimisandmete alusel loome Kliendile isikliku e-apteegi konto, mis tagab juurdepääsu E-apteegi teenustele ja registreeritud kasutajatele mõeldud eelistele.

Esitatud kontaktandmeid (nt e-post, telefoninumber) kasutame Kliendiga suhtlemiseks, sh küsimustele ja kommentaaridele vastamiseks,  tellimuse täitmiseks,  olulise teabe edastamiseks E-apteegi kohta, Isikuandmete Töötlemise Tingimuste või muude E-apteegi tingimuste muudatustest teavitamiseks, kauba kätte toimetamiseks, pakkumise tegemiseks jne.

Väga oluline on ja Klient vastutab esitatud andmete õigsuse ja korrektsuse eestEbaõigete andmete esitamine või õigeaegselt uuendamata jätmine võib põhjustada nii teile kui teistele isikutele ebamugavust, samuti võib osutuda keeruliseks tagada E-apteegi teenuste täiel määral kasutamine.

Kolmandate isikute andmete esitamisel vastutab andmete õigsuse ja töötlemise lubatavuse ning võimalike nõuete tekkimise eest Klient.

Registreerimisel andmete esitamisel kohustub Klient kinnitama, et esitatud andmed on õiged ja täpsed ning Klient on  vähemalt 16 aastat vana.  Vajadusel on Vastutaval töötlejal õigus rakendada lisaautentimist SMS-i või telefonikõne abil.  

1.2.         E-apteegi konto haldamine, soodustuste andmine

Töötleme registreeritud Klientide andmeid E-apteegi konto säilitamiseks ja haldamiseks. Võime töödelda ostude ajaloo andmeid tegemaks Kliendile personaalseid pakkumisi, lahendamaks ostudega seoses tekkinud probleeme  (nt toodete tagastamine, korrektsete toodete tarnimise tagamine jne), samuti E-apteegi platvormi haldamisel, parendamisel ja toetamiseks ning selle toimimise ja kliendieeliste jälgimiseks.

E-apteegi konto andmed

Andmed

Registreerimise ajal esitatud andmed, kontole logimise andmed, E-apteegi kontol tehtud toimingud, sh brauseri tehnilised andmed (nt IP-aadress, sisselogimisandmed ja muud lehitsemise ja sellega seotud tehnilised andmed) (lisateavet teie lehitsemisandmete töötlemise kohta leiate küpsiste kasutamise põhimõtetest), samuti ostu kuupäev ja kellaaeg, ostu koguhind , soodustuse määr, tellimuse olek, makseviis, kliendistaatus.

Töötlemise õiguslik alus

Kliendi nõusolek andmete töötlemiseks Isikuandmete Töötlemise Tingimustes või muudes E-apteegi tingimustes toodud ulatuses .

Kliendiga lepingu sõlmimine, esitatud tellimuste täitmine.  

Automatiseeritud andmetöötlus

E-apteegi haldamisel ja selle teenuste pakkumisel, samuti E-apteegi platvormi haldamisel, parandamisel ja toetamisel, selle toimimise ja kliendieeliste jälgimisel ning muudel Iiskuandmete Töötlemise Tingimustes ja/või muudes E-apteegi tingimustes sätestatud eesmärkidel võime kasutada isikuandmete (sh  ostuajaloo andmed) automatiseeritud analüüsimist. Näiteks eesmärgiga parandada oma tegevuses esinevaid vigu või pakkumaks teatud kategooria klientidele lisaeeliseid.

Vajaduse korral võime teostada ostuajaloo automatiseeritud andmeanalüüsi statistika ja turu-uuringute eesmärgil (lisateavet andmete töötlemise kohta nimetatud eesmärgil leiate II peatükist).

E-apteegis registreerumisel nõustub Klient oma isikuandmete, sh ostuajaloo andmete kasutamise ja töötlemisega eespool kirjeldatud eesmärkidel, sh andmeanalüüsiks.

Meie arvates ei ole tehtaval analüüsil teie jaoks mitte mingisugust juriidilist ega muud sarnast mõju.

Need toimingud parandavad e-apteegi toimimist, teenuse kvaliteeti ja ostukogemust.

                           II.          MILLISEID ANDMEID TÖÖTLEME OTSETURUNDUSE PAKKUMISTE TEGEMISEKS?

 E-apteegis registreerumisel või E-apteegis ilma registreerumiseta ostmisel otseturunduspakkumiste saamisega nõustumisel, töötlevad Vastutavad töötlejad esitatud isikuandmeid, edastades Kliendile otseturunduspakkumisi ja teavet, nt uudiskirju, teavet eripakkumiste, allahindluste, kampaaniate, E-apteegi ja meie partnerite soodusmüükide kohta, küsides  arvamust osutatud teenuste ja toodete kohta jne.

Nõusoleku otseturunduse kohta saab Klient anda registreerimisvormi täitmisel, pärast registreerimist oma E-apteegi kontol ja E-apteegis registreerumiseta ostmisel. Arvestame alati Kliendi  kõige viimase valikuga [1].  Uudiskirjade tellimine on võimalik ka mitteregistreerunud ja ostu mitte sooritanud Kliendile, edastades e-posti aadress vastava vormi kaudu E-apteegis.

Kampaaniates ja mängudes  võidetud auhindade kättetoimetamiseks võtame Kliendiga ühendust isikliku teate kaudu, kasutades meile esitatud kontaktandmeid. Juhul kui vajame mängu korraldamiseks, võitja väljakuulutamiseks või auhinna üleandmiseks täiendavaid isikuandmeid või soovime edastada Kliendiandmeid kolmandale isikule (nt mängu korraldavale allhankijale) võtame Kliendiga eelnevalt ühendust vastava nõusoleku saamiseks.

2.1.         Otseturunduspakkumiste tegemine 

Üldise otseturunduse eesmärgil töödeldavad andmed

Andmed

Vastavalt töötlemise vajadusele: Kliendi nimi, sünnikuupäev, e-posti aadress, telefoninumber, aadress, teave laste, nende arvu ja sünniaastate kohta.

Töötlemise õiguslik alus

Kliendi nõusolek isikuandmete töötlemiseks ja  otseturunduspakkumiste saamiseks.

Kliendil on võimalik igal ajal loobuda otseturunduspakkumiste saamisest või muuta teavituste saamise viisi (kanaleid).

Otseturunduspakkumiste saamisega mittenõustumisel on siiski võimalik oma E-apteegi kontol saada teavet käimasolevate kampaaniate, allahindluste ja uudiste kohta (lisateavet vt jaotisest 1.2).

2.2.         Personaalsete pakkumiste tegemine 

E-apteegis registreerumisel või E-apteegis ilma registreerumiseta ostmisel personaalsete pakkumiste saamisega ja sellel eesmärgil profiili koostamisega nõustumisel, töödeldakse  jaotises 1.1 näidatud andmeid ning analüüsitakse ja kasutatakse ostuajaloo andmeid.

Personaalsete pakkumiste tegemisel töödeldavad isikuandmed

Andmekategooriad

Kliendi eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, sugu, elukoht, e-posti aadress ja/või telefoninumber, teave laste ja nende arvu ning sünniaastate kohta (kui on asjakohane), ostuandmed (sh ostude kuupäev ja kellaaeg, toodete) nimed, kogused, ostu koguhind, enim ostetavad tootekategooriad ja kaubamärgid, ostmise sagedus, keskmine tellimissumma ja muud sarnased tuletuslikud andmed, mille genereerime ostuajaloo andmete põhjal), Kliendile tehtud isiklike pakkumiste ajalugu ja teave nende kasutamise kohta.

Andmetöötluse õiguslik alus

Kliendi nõusolek isikuandmete ja ostuajaloo andmete (ostetud tooted, nende hind, ostmise koht jne) töötlemiseks, eesmärgiga teha personaalseid pakkumisi.

Personaalsete pakkumiste tegemise eesmärgil (sh meie partnerite pakkumised) andmete töötlemisega nõustumisel, on Vastutaval Töötlejal võimalik tehtavaid pakkumisi Kliendi vajadustele kohandada ja anda muid just konkreetsele Kliendile mõeldud soodustusi. Seetõttu kasutame automatiseeritud andmeanalüüsi ja otsustusprotsessi, sh profiili koostamist. Rühmitame ja analüüsime Klientide registreerimis- ja/või ostuandmeid, võttes arvesse Kliendi ostuharjumusi ja/või muid omadusi (nt sugu, elukoht, konkreetsed ostud jne), et edastada Klientidele personaalseid, huvipakkuvaid ja kasulikke pakkumisi.

Saame lisada nõusoleku andnud Klientide ostud automaatselt Vastustava töötleja või partnerite korraldatavatesse mängudesse, loteriidesse ja kampaaniatesse, võimalusega võita eriauhindu või saada muid eeliseid, vastavalt konkreetse mängu või loterii reeglitega.

Registreerimisvormil või E-apteegi kasutajakontol perepakkumiste saamiseks soovi avaldamisel (näidates oma laste sünniaastad, kui selline võimalus on olemas), edastame Kliendile  kohandatud pakkumisi ja teavet lastele mõeldud toodete kohta.

Leiame, et meie tegevus ei avalda Kliendile mitte mingisugust õiguslikku ega muud sarnast mõju.

Teeme Klientidele isiklikke pakkumisi E-apteegi kontodel ja Kliendi valitud kanalites: e-post, SMS või muud vormil näidatud võimalused.

Nõusoleku, andmete profileerimiseks personaalsete pakkumiste saamise eesmärgil, saab Klient igal ajal tagasi võtta.

                         III.          MILLISEID ANDMEID TÖÖTLEME STATISTIKA JA TURU-UURINGUTE EESMÄRGIL?

Vastutavad töötlejad teevad pidevalt maksimaalseid pingutusi selleks, et tagada tootevaliku, kampaaniate ja allahindluste maksimaalne võimalik vastavus Kliendi vajadustele.

Selleks et tagada äritegevuse arendamise eesmärgil asjakohaste ja õigete otsuste tegemine, analüüsime oma pakkumiste, allahindluste, muude eeliste ja klientidele pakutava tootevaliku asjakohasust, kliendivajaduste rahuldamist ning klientide käitumist e-apteegis.

Statistika ja turu-uuringute eesmärgil töödeldavad andmed

Andmed

Sünniaasta, sugu, elukoha linn/asula, ostuajaloo andmed (vt andmekaitsedeklaratsiooni jaotist 2.2).

Töötlemise õiguslik alus

Meie õigustatud huvi andmete analüüsimiseks ja äritegevuse jaoks vajalike aruannete koostamiseks, et hinnata oma tegevust ja luua väärtust nii  Kliendile kui ka meie äritegevusele.

Statistika, turu-uuringute ja äritegevuse jaoks vajalike aruannete koostamisel kasutame automatiseeritud andmeanalüüsiMe ei töötle sellise analüüsi tegemisel teavet, mille alusel on võimalik tuvastada Kliendi isikut. Andmete analüüsimine statistika ja turu-uuringute eesmärgil võimaldab meil teha tähtsaid äriotsuseid, näiteks muuta tootevalikut, hindu, toodete väljapanekut, apteekide arengut vastavalt klientide vajadustele, võttes arvesse klientide elukoha jne.

Leiame, et andmete analüüs ei avalda Klientidele mitte mingisugust õiguslikku ega muud sarnast mõju.

                                        IV.          MILLISEID ANDMEID TÖÖTLEME TEIE PÄRINGUTELE VASTAMISEL?

Oma kontol, konsultantidega E-apteegis vestlemise ajal ja muudel juhtudel, näiteks küsimuste, kaebuste, päringute või tagasiside esitamisel telefoni ja/või e-posti teel (edaspidi: päringud) Töötleme Klientide poolt Vastutavatele töötlejatele esitatud päringus toodud isikuandmeid.

Kasutame päringu esitamisel esitatud isikuandmeid ainult päringu asjakohaseks ja objektiivseks käsitlemiseks,  kogu vajaliku teabe esitamiseks, Kliendi küsimustele, päringutele ja nõuetele vastamiseks. Päringu andmeid võib kasutada ka selleks, et kaitsta meie õigustatud huve (klientidega tekkinud vaidluste korral jne). Samuti võime analüüsida päringu andmeid selleks, et parandada oma tegevuse ja pakutavate teenuste kvaliteeti, võttes arvesse Klientide arvamusi ja soovitusi. Päringu esitamisel kohustub Klient järgima alljärgnevaid miinimumnõudeid:  mitte avaldama ilma vajaduseta oma isikukoodi, avaldama võimalikult vähe isikuandmeid.

Päringu andmed

Andmed

Kliendi isikut tuvastada võimaldav teave: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, elukoha aadress, sünniaeg ja muu Kliendi poolt esitatav teave.

Kliendi päringu sisu.

Muud dokumendid ja/või andmed, mis koos päringuga esitatakse, nt ostutšeki andmed, fotod, Kliendi tervise või tarbitavate toodetega seotud andmed, kui te need esitataske jne.

Töötlemise õiguslik alus

Kliendi nõusolek isikuandmete töötlemiseks seoses  päringu edastamisega.

Telefoni teel edastatud päringud (teabeliin) ja sellega seotud andmete töötlemine

E-apteegi klienditoele helistades,, selleks, et uurida tõstatatud probleemi, edastada teavet ja tagada teenuse kvaliteet, salvestatakse vestlus ja töödeldakse vestluse ajal Kliendi poolt esitatud andmeid.

Vestluse ajal esitatud isikuandmeid, näiteks eesnime, perekonnanime, aadressi, telefoninumbri või muid andmeid, kasutatakse selleks, et käsitleda probleemi, anda vajalikku teavet, vastata  päringutele või lahendada esitatudkaebusi. Samuti võime analüüsida Kliendi arvamust ja soovitusi selleks, et parandada oma tegevuse ja pakutavate teenuste kvaliteeti.

Klient kohustub oma isikuandmete kaitsmiseks järgima vestluse ajal vähemalt järgnevaid miinimumnõudeid: mitte esitama ilma vajaduseta oma isikukoodi, terviseandmeid või muid (delikaatseid) andmeid, avaldama võimalikult vähe muid isikuandmeid.

Kui peame päringu töötlemiseks koguma muud teavet või viima läbi uurimise, võime siduda Kliendi päringu andmed muude olemasolevate Kliendi andmetega, nt maksetoimingute andmetega jne.

                                                      V.          MILLISEID ANDMEID TÖÖTLEME RAVIMITE MÜÜMISEL?

 

Kogume ja töötleme Teie Isikuandmeid, kui Te külastate E-apteeki, ostate retsepti- ja käsimüügiravimeid. Samuti võime töödelda Teie isikuandmeid, kui osutame Teile apteegiteenuse raames nõustamisteenust.

Isikuandmed

Andmed

Meditsiinitoodete ostmisel, mida võib müüa ainult retsepti alusel töötleme üksnes selliseid andmeid, mille töötlemist nõutakse õigusaktides.

Kaebuste, küsimuste, päringute või tagasiside andmisel töötleme neid Kliendi isikuandmeid, mis meile koos kaebuse, küsimuse, päringu või tagasisidega esitatakse.

Töötlemise õiguslik alus

Andmete töötlemine on vajalik selleks, et täita Kliendiga sõlmitud lepingut.

Andmete töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õiguslikke kohustusi ning selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid.

Andmeid tuleb töödelda selleks, et hallata tervishoiusüsteeme ja teenuseid kooskõlas õigusaktides sätestatud nõuetega. 

 

                                      VI.          MILLISEID ANDMEID TÖÖTLEME E-APTEEGI VEEBILEHE KÜLASTAMISEL?

E-apteegi külastamisel võivad Vastutavad töötlejad töödelda külastaja IP-aadressi ning võrgu- ja asukohaandmeid, kui külaline need esitab. Andmeid kogutakse küpsiste ja muu sarnase tehnoloogia abil külalise nõusoleku alusel.

Lisateavet meie veebilehel kasutatavate küpsiste kohta leiate meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.

                                                 VII.          MILLISEID ANDMEID TÖÖTLEME MUUDEL EESMÄRKIDEL?

Võime töödelda Kliendi isikuandmeid ka siis, kui osutame muid ülal nimetamata teenuseid, näiteks Kliendi eeltellimuste vastuvõtmisel ja täitmisel, garantiikohustuste täitmisel, arvete ja/või muude raamatupidamisdokumentide väljastamisel toodete ja/või teenuste kohta. Tavaliselt toimub selliste isikuandmete töötlemine toodete ja/või teenuste ostu tarbijalepingu sõlmimise, Kliendi nõusoleku või meile õigusaktidega pandud kohustuste alusel.

Võime töödelda Kliendi isikuandmeid ka muudel eesmärkidel, kui oleme Kliendilt (andmesubjektilt) saanud vastava nõusoleku või kui isikuandmete töötlemine põhineb muudel õigusaktides sätestatud õigustatud alustel.

                                                       VIII.          KUST ME TÖÖDELDAVAID ISIKUANDMEID SAAME?

Enamus isikuandmed esitatakse Klientide poolt: registreerimisvormide täitmisel,  konto loomisel, e-apteegis tellimuste esitamisel, päringute esitamisel jne.

Samuti võime töödelda muid isikuandmeid, mille on edastanud meile E-apteegi Kliendid, näiteks Kliendi poolt kingi tegemisel kingisaaja andmete või kohaletoimetamise aadressina teise isiku aadressi esitamisel.

                                                                          IX.          KELLELE ME ANDMEID EDASTAME?

Võime edastada Klientide andmeid töötlemiseks andmete saajatele, kes aitavad meil hallata e-apteeki, anda nõu, arendada e-apteegi funktsioone, teha otseturundust.

Selliste saajate hulgas võivad olla ka andmebaasi- ja tarkvarapakkujad, andmebaasi haldusteenuse pakkujad, sideteenuste, andmekeskuste, majutus- ja pilveteenuste pakkujad, reklaami (sh veebireklaami) ja otseturunduse pakkujad, teavituste saatmise ja haldusteenuste pakkujad, kõnekeskuse teenuse pakkujad, statistika, turu-uuringute ja ärianalüütika ning muude teenuste pakkujad. Igal juhul edastame andmetöötlejale ainult nii palju andmeid, kui on vaja nende teenuste pakkumiseks. Meie poolt kaasatud andmeteenuse pakkujad võivad töödelda isikuandmeid üksnes kooskõlas meie juhistega ning nad ei tohi kasutada neid andmeid muudel eesmärkidel ega edastada neid teistele ettevõtetele.

Andmeid võidakse õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras edastada ka pädevale riiklikule või täitevasutusele, näiteks politsei- või järelevalveasutustele, kuid vaid juhul, kui nad selliseid andmeid küsivad või õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, et tagada meie õiguste ja meie klientide, töötajate ja ressursside kaitse, et koostada, esitada ja kaitsta õigusnõudeid.

Samuti kasutame veebireklaami tegemiseks Facebooki, Google‘it ja muid pakkujaid. Nende teenusepakkujate andmekaitsepõhimõtteid, nende poolt kogutavate andmete ja nende poolt rakendatavate isikuandmete töötlemise kaitsemeetodite kohta saate lugeda teenusepakkujate käest. Lisateavet selle kohta, kuidas need teenusepakkujad töötavad ja teavet selle kohta, kuidas esitada vastuväiteid selliste reklaamide näitamise või selliste andmete kasutamise kohta teabes, mida need teenusepakkujad edastavad, leiate veebilehelt https://lt-lt.facebook.com/policies/ads#https://policies.google.com/technologies/ads.

                                                     X.          MILLISES JURISDIKTSIOONIS ME ANDMEID TÖÖTLEME?

Teatud e-apteegis kasutatavad rakendused (nt e-posti saatmise rakendus) võivad olla arendatud ettevõtete poolt, mis tegutsevad nii Euroopa Majanduspiirkonnas (edaspidi: EMP) kui ka väljaspool EMP-d, mistõttu võivad meile esitatud andmed juhul, kui me nende funktsioone ja teenuseid kasutame, sattuda ka ettevõtete kätte, mis ei ole EMP ettevõtted.

Lisaks võidakse veebisaidi lehitsemise statistika, analüüsi ja sellega seotud eesmärkidel edastada või teatud andmeid  külastuse kohta veebisaidil (IP-aadress, küpsised, kasutatava brauseri tehnilised andmed, muu brauseri ja veebisaidi lehitsemisega seotud teave) teha kättesaadavaks ettevõtetele, kes tegutsevad nii EMP-s kui ka väljaspool EMP-d (nt Google Analyticsi teenuse meiepoolsel kasutamisel).

Väljaspool EMP-d võivad isikuandmetele kohalduda madalamad kaitsestandardid kui EMP-s, kuid me kaalume hoolikalt tingimusi, millistes selliseid andmeid pärast eespool nimetatud ettevõtetele edastamist töödeldakse ja salvestatakse. Samuti rakendame määruses ette nähtud kaitsemeetmeid, et tagada sellise andmeedastuse õiguspärasus, nt Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud standardsete andmekaitsenõuete järgi. Täpsema teabe saamiseks kohaldatavate andmekaitsemeetmete kohta kirjutage aadressil Akadeemia tee 45, Tallinn 13520, Eesti.

                                                               XI.          MILLISED ÕIGUSED ON ANDMESUBJEKTIDEL?

Kliendil on seoses töödeldavate andmetega õigusaktides Isikuandmete Töötlemise Tingimustes sätestatud alustel ja ulatuses alljärgnevad õigused.

11.1.                   Õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida me töötleme

Kliendil on õigus saada infot tema isikuandmete töötlemise kohta, sh õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida me töötleme, ning teabele andmete töötlemise eesmärkide, töödeldavate andmete kategooriate, andmete saajate kategooriate, töötlusaja, andmeallikate, automatiseeritud otsustamise, sh profiili koostamise, ning selle tähtsuse ja töötlemisega kaasnevate tagajärgede kohta.

Registreeritud Klientidel on oma e-apteegi konto kaudu võimalus igal ajal pääseda ligi meie poolt töödeldavatele andmetele (nt vaadata vormil olevaid uusimaid andmeid ja antud nõusolekuid).

11.2.                   Õigus isikuandmete parandamisele

Juhul kui meile esitatud andmed muutuvad või Klient leiab, et meie poolt töödeldavad andmed on ebatäpsed või ebaõiged, on Kliendil õigus nõuda meil sellise teabe muutmist ja parandamist.

Andmeid saab muuta igal ajal E-apteegi kontol või esitades Vastutavale Töötlejale vastavasisuline taotlus.

11.3.                   Õigus nõusolek tagasi võtta

Kliendil on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta ning nõuda antud nõusoleku alusel andmete töötlemise lõpetamist.

Kliendil on võimalik nõusolek igal ajal tagasi võtta ka osaliselt konkreetse töötlemise eesmärgi osas, jättes nõusoleku muus osas kehtima, näiteks nõusolek   saada otseturunduspakkumisi, samuti nõusolek andmete profileerimisele, või muul konkreetsele eesmärgil antud nõusolek.

Nõusolekut saab muuta igal ajal E-apteegi konto sätetes või esitades Vastutavale Töötlejale vastavasisuline taotlus Otseturunduspakkumiste või isiklike pakkumiste ja profiili koostamises osalemise nõusolekute tagasi võtmisel lõpetame andmete töötlemise sel eesmärgil 5 (viie) tööpäeva jooksul.

Nõusolek loetakse tagasivõetuks järgmistel juhtudel:

a)         andmete kustutamisel või anonümiseerimisel Kliendi soovil;

b

c)         muudel juhtudel, kui nõusolek kaotab kehtivuse.

Nõusoleku kehtivuse kaotamisel, tagasi võtmisel või tühistamisel, hävitame või anonümiseerime usaldusväärselt nõusoleku alusel töödeldud andmed.

Võime säilitada antud nõusoleku ja selle tõestuse ka pikema aja jooksul, kui see on vajalik meie kaitsmiseks meie suhtes esitatud nõuete, kaebuste või hagide eest, samuti muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

11.4.                   Õigus esitada kaebus

Kahtluse korral, et andmete töötlemisel rikutakse andmekaitsealastes õigusaktides sätestatud nõudeid, palume esimesel võimalusel Vastutava Töötlejaga ühendust võtta.  Päringu saamisel teeme kõik endast oleneva tuvastamaks ning kõrvaldamaks võimalik rikkumine  või rikkumise mittetuvastamisel tõendada selle puudumine.

Meie pakutava probleemilahendusega mittenõustumisel, on teil Eesti Vabariigis õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (AKI), www.aki.ee.   

Enne ametliku kaebuse esitamist soovitame meiega ühendust võtta ja lahendada vaidlus või kaebus osapoolte kokkuleppena.

11.5.                   Õigus vaidlustada andmete töötlemine, kui töötlemise alus on õigustatud huvi

Kliendil on õigus vaidlustada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmeid töödeldakse Vastutama Töötleja õigustatud huvi alusel.

11.6.                   Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“)

Andmekaitsealastes õigusaktides sätestatud juhtudel (kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kui andmetöötluse alus on kadunud vms) on andmesubjektil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Selle õiguse teostamiseks tuleb saata kirjalik taotlus meie andmekaitsespetsialisti e-posti aadressile: [email protected].

E-apteegi konto ja kontol olevate andmete kustutamise soovi saamisel, täidame Kliendi taotluse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui andmesubjekti õiguste rakendamiseks, andmete kustutamiseks või usaldusväärseks anonümiseerimiseks ette nähtud ajaga.. 

Kuna õigus andmete kustutamisel ei ole absoluutne, siis analüüsime iga taotlust eraldi ning võtame  Kliendiga soovi kohase andmete kustutamise või anonümiseerimise võimalikkuse osas ühendust.

11.7.                   Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Andmekaitsealastes õigusaktides sätestatud juhtudel (kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kui on alust kahelda andmete täpsuses, andmete töötlemise kohta vastuväite esitamisel jne) on Kliendil ka õigus piirata oma andmete töötlemist. Andmetöötluse piirangute tõttu ja sellise piirangu ajal ei pruugi olla võimalik pakkuda Kliendile kõiki eeliseid, mis on kättesaadavad piirangute puudumisel.

Selles jaotises kirjeldatud õiguse teostamiseks tuleb saata kirjalik taotlus meie andmekaitsevoliniku e-posti aadressile: [email protected].

11.8.                   Andmete ülekandmise õigus

Kliendil on õigus kanda üle teisele vastutavale töötlejale andmed, mida me töötleme nõusoleku / sõlmitud lepingu alusel ja mida töödeldakse automatiseeritult.  Andmed, mida soovitakse üle kanda esitatakse (meie süsteemides) üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning soovija kui tehnilisevõimaluse korral , edastatakse need andmed vahetult Kliendi näidatud vastutavale töötlejale.

Andmete ülekandmise õiguse teostamiseks tuleb saata  kirjalik taotlus meie andmekaitsevoliniku e-posti aadressile: [email protected].

11.9.                   Taotluste käsitlemise protseduur

Pärast Kliendilt andmete esitamise või oma õiguste teostamiseks taotluse saamist kontrollime taotluse esitaja isikut. Selleks võime paluda esitada uusimad registreerimisandmed (nt eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber), misjärel võrdleme neid meie käsutuses olevate andmetega . Selle kontrollimise käigus võime saata SMS-i või e-posti teel ka autentimisteatise, milles palutakse teha autentimistoiming. Kui andmete kontrollimise protseduur nurjub, oleme sunnitud järeldama, et taotluse esitaja ei ole taotletud andmete andmesubjekt ning peame taotluse sel põhjusel tagasi lükkama.

Pärast taotluse saamist oma õiguste teostamiseks ning olles eespool kirjeldatud kontrollimise protseduuri edukalt läbinud, kohustume asjatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) kuu jooksul pärast taotluse saamist ja kontrollimise protseduuri läbimist esitama taotluse esitajale teabe toimingute kohta, mida me taotluse alusel teinud oleme. Võttes arvesse konto keerukust, taotluse olemust ja taotletava teabe ulatust ning taotluste arvu, võime pikendada seda perioodi 2 (kahe) kuu võrra, teavitades sellest enne esimese kuu möödumist ning näidates sellise pikendamise põhjuse.

Elektroonilise taotlus esitamisel anname vastuse samuti elektrooniliselt, välja arvatud juhul, kui see on võimatu (nt andmete eriti suure mahu tõttu) või kui taotluses on väljendatud soovi saada vastust muud viisil.

Õigusaktides sätestatud juhtudel võime keelduda esitatud taotluse täitmisest, teavitades taotluse esitajat sellest kirjalikult ja selgitades taotluse asjakohatust konkreetsel juhul.

11.10.                 Kuidas meiega ühendust võtta?

Andmekaitse eest vastutava isiku (andmekaitsespetsialist) kontaktandmed:

a)         e-posti aadress: [email protected]

b)         postiaadress: Akadeemia tee 45, Tallinn 12618, Eesti Vabariik

c)         kiri tuleb adresseerida järgmiselt: PHARMA MINT OÜ ja AZETA OÜ, andmekaitsespetsialist.

 

Meie kui Vastutava töötleja andmed:

OÜ PHARMAMINT

Ettevõtte registrikood: 14960867

Juriidiline aadress: Akadeemia tee 45, Tallinn 13520, Eesti Vabariik

 

OÜ EUROAPTEEK

Ettevõtte registrikood: 11036389

Juriidiline aadress: Akadeemia tee 45, Tallinn 13520, Eesti Vabariik

                                                                  XII.          KUI KAUA ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE?

Juhul kui Isikuandmete Töötlemise Tingimustes pole määratletud andmete säilitamise aega, säilitatakse andmeid ainult nii kaua, kui neid on vaja selle eesmärgi täitmiseks, milleks need koguti, või õigusaktides sätestatud aja jooksul. Isikuandmeid, mida säilitatakse varukoopiates andmeturbe ja andmete terviklikkuse eesmärgil, säilitatakse veidi kauem kui Isikuandmete Töötlemise Tingimustes nimetatud ajaline piirang, ning pärast selle aja möödumist andmed kustutatakse, st kirjutatakse üle uute andmetega.

Pärast selles Isikuandmete Töötlemise Tingimustes  sätestatud andmete töötlemise ja säilitamise aja möödumist hävitame andmed ja/või anonümiseerime need pöördumatult ja usaldusväärselt esimesel võimalusel ning sellise toimingu jaoks mõistlikult vajaliku aja jooksul.

Üksnes erandjuhtudel võime säilitada isikuandmeid pikema aja jooksul, kui Isikuandmete Töötlemise Tingimustes märgitud, näiteks:

a.         kui see on vajalik selleks, et kaitsta ennast olemasolevate või ähvardavate nõuete, kaebuste või hagide eest ning oma õiguste teostamiseks;

b.         ebaseadusliku tegevuse kahtluse korral;

c.          muudel õigusaktides sätestatud põhjustel.

                                                                         XIII.          JÕUSTUMISAEG JA MUUDATUSED

 Isikuandmete Töötlemise Tingimused kehtivad alates 01.03.2023-Isikuandmete Töötlemise Tingimuste muutmisel avaldame selle ajakohastatud ja kehtiva versiooni koheselt veebilehel; vajaduse korral teavitame muudatustest muul viisil.

 

 

Советы и статьи