EE RU
Kaugmüüki teostab Mint apteek | Küsi apteekrilt | E-R 9:00-17:00 | +372 610 3100

Mitteravimite (Tervisetooted) tellimise ja tarnimise üldtingimused


1.    Põhimõisted
1.1.    Müüja – OÜ PharmaMint (registrikood 14960867, aadress Akadeemia tee 45, Tallinn 12618, Eesti)
1.2.    Üldtingimused – Käesolevad mitteravimite (Tervisetooted) tellimise ja tarnimise üldtingimused, mis reguleerivad Müüja ja Kliendi vahelist suhet. 
1.3.    E-poodwww.euroapteek.ee.
1.4.    Klient – isik, kes ostab või tellib E-poest kaupa.
1.5.    Isikuandmed Isikuandmete töötlemise tingimustes  kirjeldatud isikuandmed.
1.6.    Tervisetooted –  E-poes müüdavad mitteravimid.
1.7.    Registreeritud klient – Klient, kes on registreerunud E-poes isikliku konto.

2.    Üldtingimuste kehtivus
2.1.    Tingimused reguleerivad õigussuhteid E-poes tooteid müüva Müüja ja tellimust tegeva Kliendi vahel.
2.2.    Müüjal on õigus Üldtingimusi igal ajal muuta. Üldtingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse E-apteegi kaudu. Üldtingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisel E-poes või muul Üldtingimustes märgitud ajal.
2.3.    Kui Klient esitab tellimuse enne Üldtingimuste muudatuste jõustumist, kehtivad Kliendi ja Müüja õigussuhtes tellimuse esitamise hetkel kehtinud Üldtingimused, välja arvatud juhul kui Üldtingimustes on toodud teisiti.
2.4.    Üldtingimustes reguleerimata küsimustes tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusandlust.
2.5.    Kui Kliendi ostukorv sisaldab lisaks Tervisetoodetele ka ravimeid, kehtivad ravimite tellimiseks Ravimite tellimise ja tarnimise üldtingimused, mis on kättesaadavad siin.

3.    Hinnad ja tarnetasud
3.1.    Kauba juures näidatud hind kehtib e-poes müüdavale kaubale, võttes arvesse Üldtingimuste alltoodud punktides  toodud erisusi. Kõik e-pos toodud hinnad sisaldavad seadusjärgset käibemaksu.
3.2.    Müüjal on õigus E-poes müüdava kauba hindu igal ajal muuta, välja arvatud juhul, kui Üldtingimustes on teisiti sätestatud.
3.3.    Kui Klient on kauba ostukorvi lisanud, aga ei ole tellimust veel kinnitanud, kehtib ostukorvis oleva kauba hind ostukorvi lisamise päeval kuni 24.00. 
3.4.    Kauba hind ei sisalda kauba tarnehinda. Tarnehind sõltub teie valitud tarnemeetodist. Tarnehinnad ja -meetodid on leitavad siin.
3.5.    Tellimusele lisandub pakenditasu 0,29 €. Tasu on fikseeritud ja ei sõltu tellimuse suurusest, koosseisust ega valitud tarneviisist.

4.    Kauba tellimine ja ostukorv
4.1.    Klient saab tellimuse E-poes esitada kas Registreeritud kliendina või tavakliendina.
4.2.    E-poe Registreeritud kliendiks saamiseks tuleb valida esilehelt „SISENE ISETEENINDUSSE / LIITU“. Registreeritud kliendi poolt ostukorvi lisatud kaup jääb sinna 14 päevaks. Kui kauba hind vahepeal muutub, vahetatakse ostukorvi lisatud kauba hind kehtiva vastu.
4.3.    Ostukorv luuakse hetkel, kui klõpsate eseme kõrval nuppu „Lisa ostukorvi“. Kauba lisamine ostukorvi ei kohusta teid kaupa ostma. Ostukorvi sisu on võimalik ajal muuta ning esemeid lisada või eemaldada, kuni alustate tellimuse eest maksmist. 
4.4.    E-poe kliendiks registreerudes või tellimust esitades kohustub Klient kinnitama, et ta on Üldtingimuste ja Isikuandmete töötlemise tingimustega  tutvunud ning nõustub neid järgima. Klient ei saa E-poes tellimust esitada, kui ta ei ole Üldtingimuste ja isikuandmete töötlemise tingimustega tutvunud või ei nõustu nendega. Juhul kui Klient ei nõustu Üldtingimuste ja/või Isikuandmete töötlemise tingimustega täies mahus või mingi osaga neist, ei tohi ta Kliendiks registreeruda ega tellimust esitada, vastasel juhul arvestatakse Klienti Kliendina, kes on aktsepteerinud sellest tegevusest tulenevad kohustused ja vastutuse ning nõustunud Üldtingimuste ja isikuandmete töötlemise tingimustega täies ulatuses.
4.5.    Tellimus on kinnitatud ja müügileping sõlmitud pärast tellimuse eest internetipangas tasumist ja E-poe poolt tellimuskinnituse saatmist Kliendi antud e-posti aadressile. 

5.    Tellimuse täitmine Müüja poolt, Kauba kättetoimetamine ja Kauba tarnimise võimatus
5.1.    Pärast kauba eest tasumist (kinnitatud tellimus), saadetakse tellimuse teave Müüjale tellimuse andmete kontrollimiseks ja täitmise korraldamiseks vastavalt valitud tarnemeetodile. Tellimus täidetakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul tellimuse kinnitamisest, välja arvatud juhul, kui Klient on soovinud pikemat tarneaega või tähtaega on võimatu täita muul Müüjast sõltumatul põhjusel.
5.2.    Kinnitatud tellimused tarnitakse maksimaalselt 3-4 tööpäeva jooksul. 
5.3.    Enne Kauba kohaletoimetamist, võtab teenusepakkuja teiega ühendust, et leppida kokku kauba täpne tarneaeg või teavitada paki saabumisest pakiautomaati.
5.4.    Kaup tarnitakse tellimust esitades Kliendi poolt valitud aadressile/asukohta.
5.5.    Müüja ja tarneteenuse pakkuja ei vastuta kauba tarne hilinemise ja arusaamatuste eest, mis on põhjustatud Kliendi poolt tellimust esitades antud ebakorrektsest teabest.
5.6.    Kauba vastuvõtmisel kohustub klient  koheselt kontrollima pakendi seisukorda ning kahjustatud pakendist teavitama Müüjat viivitamatult e-posti teel [email protected]. Kullerteenuse korral tuleb kahjustatud pakendi kohta teha märge ka teenusepakkuja saatelehele. 
5.7.    Müüja eeldab, et Klient võtab kauba tarneaadressil vastu. Müüjal on õigus anda kaup tarneaadressil üle Kliendist erinevale isikule, keda kulleril on piisavalt alust pidada kliendi esindajaks.
5.8.    Klient peab võtma arvesse, et valides tarnekohana pakiautomaadi, võib juurdepääs pakiautomaadile olla piiratud ostukeskuse lahtiolekuaegadega.
5.9.    Kui kaupa ei saa Kliendile tarnida kulleriga kokku lepitud ajal või Klient ei võta kaupa pakiautomaadist õigeaegselt välja, on tarneteenuse pakkujal õigus kaup Müüjale tagastada. Kauba tagastamisel ei hüvita Müüja Kliendile tarnehinna maksumust, kauba eest makstud summa tagastatakse 14 kalendripäeva jooksul.

6.    Kauba eest tasumine
6.1.    Makse tegemiseks E-poes valige loendist sobiv internetipank (Swedbank, SEB) ning 
vajutage nuppu „Maksma“.
6.2.    Kauba eest on tasutud ja E-poest tehtud tellimus loetakse kinnitatuks, kui olete tellimuse eest tasumist internetipangas kinnitanud.
6.3.     Tasumise kohta saadetakse Kliendi e-posti aadressile tellimuskinnitus. Tellimuskinnituse mittesaamisel kahe tööpäeva jooksul pärast makse tegemist, tuleb võtta E-poega ühendust e-kirja teel [email protected]

7.    Tellimuse tühistamine, kaebuste esitamine ja Kauba tagastamine
7.1.    Kliendil on  õigus pärast kauba kättesaamist 14 päeva kaubaga tutvumiseks ning soovi korral kauba tagastamiseks (lepingust taganemine). Lepingust taganemiseks tuleb nimetatud tähtaja jooksul saata Müüjale e-posti [email protected] või posti teel teade, mis sisaldab tellimuse numbrit ja Kliendikehtivat arveldusarve numbrit, millele ostusumma tagastada, tagastades Kaup enda kulul aadressile Taevakivi 1, Tallinn 13811, Eesti. Lepingust taganemiseks tuleb nimetatud tähtaja jooksul saata Müüjale e-posti [email protected] või posti teel teade, mis sisaldab tellimuse numbrit ja Kliendi kehtivat arveldusarve numbrit, millele ostusumma tagastada, tagastades Kaup enda kulul aadressile Taevakivi 1, Tallinn 13811, Eesti. Või täitke käesolev vorm: https://www.euroapteek.ee/kauba-tagastamine.
7.2.    Võlaõigusseaduse § 53 lõike 4 punktist 4´ tulenevalt ei kuulu tagastamisele (st Tellija kaotab punktis 6.1. nimetatud taganemisõiguse) tooted, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel juhul, kui toote vahetu pakend on pärast kohaletoimetamist avatud (nt. kosmeetikatoodete, meditsiiniseadmete, maskide jms puhul).
7.3.    Lepingust taganemise korral punktis 7.1 toodud juhul tagastatakse tellimuse eest makstud summa, sh kauba tarnehind. 
7.4.    Tagastatud kaupade eest makstakse raha Kliendi või Kliendi poolt määratud isiku pangakontole hiljemalt 14 päeva pärast taganemise teate jõudmisest Müüjani. 
7.5.    Tagastatud kaup peab koosnema kõikidest esemetest, millest see koosnes kauba pakkimisel. Kui Kaup osteti kampaania ajal, tuleb tagastada ka täiendavad tooted, mis saadi kampaania käigus.
7.6.    Kliendil on õigus esitada Müüjale kaupa puudutav kaebus kahe aasta jooksul alates kauba Kliendile tarnimisest. Tarbijale müügi puhul eeldatakse, et lepingu tingimustele mittevastavus aasta jooksul alates Kauba tarnimisest Kliendile oli olemas kohaletoimetamise ajal, välja arvatud juhul kui selline eeldus on vastuolus Kauba või defekti olemusega.
7.7.    Kui Klient soovib esitada kaebuse seoses sellega, et Kauba lepingutingimustele mittevastavusega seonduv kaebus tuleb  esitada Müüjale kahe kuu jooksul alates mittevastavuse avastamisest. Kaebus tuleb saata aadressile [email protected]
7.8.    Kauba mittevastavusega seonduv kaebus vaadatakse Müüja poolt läbi 14 päeva jooksul alates teate kättesaamisest.
7.9.    Kauba mittevastavusega nõustumisel asendab Müüja defektse kauba sarnase mittedefektse kaubaga. Kui Kauba asendamine ei ole võimalik, tagastab Müüja ostuhinna, mille Klient defektse Kauba eest maksis ja kauba eest tasutud tarnehinna kliendi poolt antud kontole 14 päeva jooksul alates kaebuse läbivaatamisest ja vastava otsuse tegemisest. Defektse kauba asendamisel tarnitakse kaup Kliendile samal viisil esialgse tellimusega.

8.    Garantii ja mittevastava kauba tagastamine
8.1.    Kaubale kehtib garantii üksnes juhul, kui vastav teade on esitatud E-poes vastava toote juures või toote juurde kuuluvates dokumentides. Garantii olemasolul on selle kestus ja tingimused on toodud kaubaga kaasas olevates dokumentides.
8.2.    Kui kauba juures ei ole garantii kohta infot, tähendab see, et antud tootele garantii ei kehti. Garantii puudumine ei välista Kliendi õigust kasutada kauba mittevastavuste korral muid seadusega ette nähtud õiguskaitsevahendeid (vt. punkt 7. Tellimuse tühistamine, kaebuste esitamine ja Kauba tagastamine).
8.3.    Kauba kahjustamise ja hävinemise riisiko läheb Kliendile üle kauba üleandmisel, mis tähendab, kullerteenuse puhul kauba Kliendile allkirja vastu üleandmise hetkel või kauba tarnet Kliendi poolt soovitud tarneaadressile või kui Kaup on tellitud pakiautomaati, siis hetkel, kui Klient on paki välja võtnud.
8.4.    Müüja ei vastuta kauba defektide eest, mis tekkisid pärast kauba kahjustumise ja hävimise riisiko üleminemist, mis tekivad kaubale seoses selle väära või ebaõige kasutamisega või seoses kauba normaalse füüsilise kulumisega tavapärase kasutamise korral.
8.5.    Kauba mittevastavuse või defekti korral on teil õigus nõuda kauba defekti eemaldamist või kui see on võimatu, kauba asendamist nõuetele vastava ja mittedefektse kaubaga, järgides Üldtingimuste paragrahvis 7 sätestatut.  

9.    Vastutus ja vääramatu jõud
9.1.    Müüja vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Apteegi eest otsese kahju eest, mille on põhjustanud Üldtingimuste rikkumine Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega ette nähtud juhtudel ja ulatuses.
9.2.    Müüja ei vastuta Kliendile põhjustatud kahju eest, kui kauba tarne hilineb põhjustel, mida Müüja ei saa kontrollida ja mida ei ole võimalik ette näha, sh tarne hilinemine, kui põhjuseks on E-poe võimalikud tehnilised rikked (vääramatu jõud).

10.    Muud tingimused
10.1.    E-poes kauba kõrval kuvatud piltidel on illustratiivne eesmärk. Kliendil ei ole õigust tagastada kaupasid, põhjusel et E-poes näidatud kauba pakendi foto ei vasta täpselt tarnitud kauba pakendile kui kaup ise vastab tellimusele ja kauba kohta kuvatud teabele, mis puudutab nime, kogust ja omadusi.
10.2.    Kauba saadavus E-poes võib muutuda ilma ette teatamata. Kui Klient on kauba eest maksnud, kuid Müüja ei saa seda Kliendile tarnida, , on Müüjal õigus tehing tühistada ja tagastada raha Kliendi kehtivale kontole 14 päeva jooksul.
10.3.    E-poe külastuse jooksul avaldatud Kliendi isikuandmeid, töödeldakse vastavalt Isikuandmete töötlemise tingimustele ja Küpsiste poliitikale.
10.4.    Kauba tellimisest ja ostmisest tulenevad vaidlused Kliendi ja Müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või te ei nõustu Müüja poolt esitatud lahendusega ning leiate, et teie õigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus Tarbijavaidluste komisjonile  või maakohtusse.
10.4.1.    Tarbijavaidluste komisjon on kliendi ja kaupleja vaheliste vaidluste kohtuvälise lahendamise organ, mis asub Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet, aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn. Komisjoniga ühenduse võtmine on tarbijale  tasuta , Tarbijavaidluste komisjoni andmed on kättesaadavad Tarbijakaitseameti kodulehel: http://ttja.ee
10.4.2.    Igal tarbijal on õigus esitada kaugmüügiga seotud kaebus Euroopa Liidu elektrooniliste vaidluste lahendamise (ODR) platvormi kaudu aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET.  
10.5.    Kõik e-poe veebisaidil olevad kaubakirjeldused, fotod ja muud andmed on kaitstud autoriõigusega ja nende kopeerimine või muul viisil kasutamine ilma Müüja või Administraatori loata on keelatud.

Terviseuudised ja näpunäited