EE RU
Kaugmüüki teostab Mint apteek | Küsi apteekrilt | E-R 9:00-17:00 | +372 610 3100

Ravimite tellimise ja kättetoimetamise üldtingimused


1.    Põhimõisted
1.1.    Apteek või Müüja – OÜ PharmaMint (registrikood 14960867, Pärnu mnt 390, Tallinn, 11612, Eesti)
1.2.    Üldtingimused – Käesolevad ravimite tellimise ja tarnimise üldtingimused, mis reguleerivad Apteegi ja Kliendi vahelist suhet. 
1.3.    E-apteekwww.euroapteek.ee.
1.4.    Klient – isik, kes ostab või tellib E-apteegist kaupa.
1.5.    IsikuandmedIsikuandmete töötlemise tingimustes  kirjeldatud isikuandmed.
1.6.    Tervisetooted –  E-poes müüdavad mitteravimid.
1.7.    Registreeritud klient – Klient, kes on registreerunud E-poes isikliku konto.

2.    Üldtingimuste kehtivus
2.1.    Üldingimused reguleerivad õigussuhteid E-apteegis ravimeid müüva Apteegi ja tellimust tegeva Kliendi vahel.
2.2.    Klient saab olla üksnes teovõimeline füüsiline isik või teovõimeline juriidiline isik (käsimüügiravimeid tellides). Tellimust esitades kinnitab Klient, et tal on vajalik õigus- või teovõime ja/või tehingu tegemiseks vajalik volitus. Tingimustega nõustudes kinnitab piiratud teovõimega Klient (näiteks alla 18- aastane isik), et tema seaduslik esindaja on andnud oma nõusoleku tehingu tegemiseks ja vajalike rahaliste vahendite kasutamiseks.
2.3.    Kui Kliendi ostukorv sisaldab lisaks ravimitele ka Tervisetooteid, kehtivad mitteravimite tellimisele Tervisetoodete tellimise üldtingimused, mis on kättesaadavad siin.
2.4.    Müüjal on õigus Üldtingimusi igal ajal muuta. Üldtingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse E-apteegi kaudu. Üldtingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisel E-apteegis või muul Üldtingimustes märgitud ajal.
2.5.    Kui Klient esitab tellimuse enne Üldtingimuste muudatuste jõustumist, kehtivad Kliendi ja Müüja õigussuhtes tellimuse esitamise hetkel kehtinud Üldtingimused, välja arvatud juhul kui Üldtingimustes on toodud teisiti
2.6.    Üldtingimustes reguleerimata küsimustes tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusandlust.
2.7.    E-apteegist võimalik osta ravimeid üksnes tarnega Eesti Vabariigi piires, Ravimeid ei ole võimalik tellida välismaale.

3.    Hinnad ja tarnetasud
3.1.    Ravimite juures e-apteegis näidatud hind kehtib, võttes arvesse Üldtingimuste alltoodud punktides  toodud erisusi. Kõik e-apteegis toodud hinnad sisaldavad seadusjärgset käibemaksu.
3.2.    Apteegil on õigus E-apteegis müüdava kauba hindu igal ajal muuta, välja arvatud juhul, kui Üldtingimustes on teisiti sätestatud.
3.3.    Kui Klient on kauba ostukorvi lisanud, aga ei ole tellimust veel kinnitanud, kehtib ostukorvis oleva kauba hind ostukorvi lisamise päeval kuni 24.00. 
3.4.    Kauba hind ei sisalda kauba tarnehinda. Tarnehind sõltub teie valitud tarnemeetodist. Tarnehinnad ja -meetodid on leitavad siin.
3.5.    Tellimusele lisandub pakenditasu 0,29 €. Tasu on fikseeritud ja ei sõltu tellimuse suurusest, koosseisust ega valitud tarneviisist.

4.    Ravimite tellimine, nõustamine ja ostukorv

4.1.    Klient saab tellimuse E-apteegis esitada kas Registreeritud kliendina või tavakliendina. Retseptiravimeid saab E-apteegist tellida ainult isik, kes on tuvastatud ID-kaardiga, Mobiili-ID või Smart-ID kaudu.
4.2.    E-apteegi Registreeritud kliendiks saamiseks tuleb valida esilehelt „Logi sisse“ ja seejärel „Registreeru“. Registreeritud kliendi poolt ostukorvi lisatud kaup jääb sinna 14 päevaks. Kui kauba hind vahepeal muutub, vahetatakse ostukorvi lisatud kauba hind kehtiva vastu. 

4.3.    E-apteegist on võimalik tellida Eesti Vabariigi müügiloaga ravimeid - nii retseptiravimeid (ainult inimravimid) kui käsimüügiravimeid (nii inim- kui veterinaarravimid) tarnega Eesti Vabariigi piires. E-apteegist ei saa tellida psühhotroopseid või narkootilisi ravimeid, anaboolseid steroide, täisverd ja verekomponente, meditsiiniliseks kasutuseks mõeldud rakke ja kudesid ega uudseid ravimeid.

4.4.    Eesti Vabariigis müügiluba omavate ravimite kohta on võimalik saada infot Ravimiameti registritest:   http://ravimiregister.ravimiamet.ee/default.aspx?pv=HumRavimid.Otsing. 
4.5.    Kui Kliendi soovitavat müügiloaga ravimit ei ole E-apteegi valikus, saab Klient saata tellimus e-kirjaga aadressile [email protected]

4.6.    Ravimite osas nõustamise saamiseks on igal on E-apteegi Kliendil võimalus võtta Apteegiga ühendust e-kirja teel, nõustamistelefonil ja veebipõhise nõustamiskanali kaudu (klõpsates nuppu „Apteekri nõuanded“).
4.7.    Ostukorv luuakse hetkel, kui klõpsate eseme kõrval nuppu „Lisa korvi“. Kauba lisamine ostukorvi ei kohusta teid kaupa ostma. Ostukorvi sisu on võimalik ajal muuta ning esemeid lisada või eemaldada, kuni alustate tellimuse eest maksmist. 
4.8.    E-apteegi kliendiks registreerudes või tellimust esitades kohustub Klient kinnitama, et ta on Üldtingimuste ja Isikuandmete töötlemise tingimustega  tutvunud ning nõustub neid järgima. Klient ei saa E-poes tellimust esitada, kui ta ei ole Üldtingimuste ja isikuandmete töötlemise tingimustega tutvunud või ei nõustu nendega. Juhul kui Klient ei nõustu Üldtingimuste ja/või Isikuandmete töötlemise tingimustega täies mahus või mingi osaga neist, ei tohi ta Kliendiks registreeruda ega tellimust esitada, vastasel juhul arvestatakse Klienti Kliendina, kes on aktsepteerinud sellest tegevusest tulenevad kohustused ja vastutuse ning nõustunud Üldtingimuste ja isikuandmete töötlemise tingimustega täies ulatuses.
4.9.    Tellimus on kinnitatud ja müügileping sõlmitud pärast tellimuse eest internetipangas tasumist ja E-apteegi poolt tellimuskinnituse saatmist Kliendi antud e-posti aadressile. 

4.10.    Registreeritud Klient näeb igal ajal kõigi oma  E-apteegi tellimiskeskkonnas esitatud tellimuste ajalugu.
5.    Retseptiravimite tellimine
5.1.    Retseptiravimite tellimiseks peab Klient tõendama oma isiku sisenedes E-apteegi keskkonda isiku tuvastamist võimaldaval viisil.
5.2.    E-apteegi retseptiravimite tellimiskeskkonnas on oma isikut tõendanud Kliendil võimalik osta retseptiravimeid nii endale või ka teisele isikule, vastava isiku isikukoodi ja volituse alusel. 
5.3.    Retseptiravimi ostusoovi korral võtab Kliendiga ühendust E-apteegi apteeker (proviisor või farmatseut) tuvastamaks Kliendi kehtivad retseptid Haigekassa retseptikeskuse kaudu, Kliendi soov ja ravimi toimeainel põhinevad erinevad ravimid maksumuse järjestuses. Apteeker nõustab Klienti, küsides vajadusel täpsustavaid küsimusi ning pakkudes Kliendile välja sobivad ravimid, mille hulgast valib Klient endale sobivaima lisades ravimi ostukorvi.
5.4.    Retseptiravimit hoitakse ostukorvis 15 minutit pärast ravimi ostukorvi lisamist; kui Klient soovib ostuga pärast 15 minutit jätkata, tuleb E-apteegi seanssi pikendada. Kui Klient ei ole veel retseptiravimi eest maksnud või e-apteegi seanssi pikendanud 15 minuti jooksul pärast ravimi ostukorvi lisamist, kustutatakse ravim ostukorvist. 

5.5.    Tellimus kinnitatakse vastavalt Üldtingimuste punktile 4.9.
6.    Käsimüügiravimite tellimine
6.1.    Käsimüügiravimite valik E-apteegis põhineb toimeaine ja ravimi eestikeelsel nimel. E-apteegis on iga käsimüügiravimi tooteteabe juures otselink vastava ravimi pakendi infolehele. Ravimi otsingut saab E-apteegis teostada ainult ladina tähtedega, sisestades ravimi toimeaine või ravimipreparaadi eestikeelse nime, tootegrupi või märksõna. 
6.2.    Sobiva käsimüügiravimi leidmiseks on võimalik  Apteegiga ühendust võtta ka infotelefoni teel. Telefoni teel aitab apteeker  sobiva ravimi leida esitatud toimeaine või ravimipreparaadi nime alusel, tuues Kliendile välja kõik E-apteegis saadaolevad soovitud toimeainega ravimid.

6.3.    Telefoninõustamise korral kohustub Klient kirjeldama soovitud ravimit võimalikult täpselt ning enne toote ostukorvi lisamist veenduma, et tegemist on soovitud ravimiga. 

6.4.    Ostukorvi on võimalik lisada üksnes pärast ravimi Kliendile sobivuse kinnitamist. Ravimi sobivust  Kliendile hinnatakse esmalt selle põhjal, kas Kliendi kaebused vastavad tellitud ravimi näidustustele ja kas kasutaja vanus on pakendi infolehel näidatud vahemikus. 
6.5.    Tellimus kinnitatakse vastavalt Üldtingimuste punktile 4.9.
7.    Tellimuse täitmine Müüja poolt, Kauba kättetoimetamine ja Kauba tarnimise võimatus
7.1.    Apteegil on õigus keelduda ravimite väljastamisest või rakendada ravimite väljastamisele piiranguid, kui apteeker kahtlustab tellimuse sisu põhjal ravimite väärtarvitamist või kuritarvitamist.
7.2.    Pärast kauba eest tasumist (kinnitatud tellimus), saadetakse tellimuse teave Apteegile tellimuse andmete kontrollimiseks ja täitmise korraldamiseks vastavalt valitud tarnemeetodile. Tellimus täidetakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul tellimuse kinnitamisest, välja arvatud juhul, kui Klient on soovinud pikemat tarneaega või tähtaega on võimatu täita muul Apteegist sõltumatul põhjusel.
7.3.    Kinnitatud tellimused tarnitakse maksimaalselt 3-4 tööpäeva jooksul
7.4.    Enne ravimite kohaletoimetamist, võtab teenusepakkuja Kliendiga ühendust, et leppida kokku kauba täpne tarneaeg.
7.5.    Ravimid (välja arvatud termolabiilsed ravimid)  tarnitakse tellimust esitades Kliendi poolt valitud aadressile/asukohta.
7.6.    Apteek ja tarneteenuse pakkuja ei vastuta kauba tarne hilinemise ja arusaamatuste eest, mis on põhjustatud Kliendi poolt tellimust esitades antud ebakorrektsest teabest.

7.7.    Kauba vastuvõtmisel kohustub klient  koheselt kontrollima pakendi seisukorda ning kahjustatud pakendist teavitama Müüjat viivitamatult e-posti teel  [email protected]. Kullerteenuse korral tuleb kahjustatud pakendi kohta teha märge ka teenusepakkuja saatelehele. 

7.8.    Müüja eeldab, et Klient võtab kauba tarneaadressil vastu. Müüjal on õigus anda kaup tarneaadressil üle Kliendist erinevale isikule, keda kulleril on piisavalt alust pidada kliendi esindajaks.

7.9.    Kui kaupa ei saa Kliendile tarnida kulleriga kokku lepitud ajal on tarneteenuse pakkujal õigus kaup Müüjale tagastada. Kauba tagastamisel ei hüvita Müüja Kliendile tarnehinna maksumust ega hävitamisele kuuluvate ravimite maksumust, Tervisetoodete eest makstud summa tagastatakse  Kliendile 14 kalendripäeva jooksul.

7.10.    Kasutatud retsepti alusel ei ole võimalik uut ravimit väljastada.
8.    Termolabiilset ravimit sisaldava tellimuse kättetoimetamine
8.1.    Ravimeid, mida peab säilitama ja transportima külmas (2C ... + 8C, edaspidi Termolabiilsed ravimid), saab tellida ainult juhul, kui Klient on kinnitanud, et ta on teadlik Termolabiilsete ravimite omaduste kahjustumise riskist ja Kliendi saadetise ajakriitilisest vastuvõtmisest. Apteek teavitab Klienti, kui ravim kuulub termolabiilsete ravimite nimekirja ja sellega seotud transpordi- ja säilitustingimustest.

8.2.    Kui klient ta ei võta Termolabiilset ravimit sisaldavat tellimust  tarneteenuse pakkujalt vastu kinnitatud aja jooksul, tagastatakse tellimus Apteegile ning tellimuses olnud Termolabiilne ravim hävitatakse. Apteegil ei ole kohustust hüvitada õigel ajal kätte saamata jäänud Termolabiilse ravimi maksumust, transpordikulu ega uue retsepti hankimise kulu. Klient kinnitab, et ta on teadlik, et kasutatud retsepti alusel ei ole võimalik uut ravimit väljastada. Kui tellimus sisaldas lisaks Termolabiilsele ravimile ka teisi ravimeid või Tervisetooteid, tehakse nende Kliendile saatmiseks uus katse, mille puhul tasub Klient uuesti tarnetasu.

8.3.    E-apteegi kaudu tellitud Termolabiilsed ravimid on pakendatud spetsiaalsetesse pakenditesse, mis võimaldab tagada ravimi transportimise ja lühiajalise säilitamise nõutud temperatuuril (vajadusel lisatakse pakendisse spetsiaalne külmapatarei). Kohaletoimetatavale pakendile lisatakse kleeps „HILISEIM TARNEAEG - KUUPÄEV (pp.kk.aaaa) JA KELLAAEG (hh:mm). Mitte tarnida pärast seda aega!“. Termolabiilse ravimi kvaliteedi tagamiseks ei tohi tarneteenuse pakkuja saadetist Kliendile tarnida pärast kleepsul näidatud aega.

9.    Kauba eest tasumine
9.1.    Makse tegemiseks E-poes tuleb Kliendil valida loendist sobiv internetipank ning vajutada nuppu „Maksa“.
9.2.    Kauba eest on tasutud ja E-poest tehtud tellimus loetakse kinnitatuks, kui Klient on tellimuse eest tasumist internetipangas kinnitanud.
9.3.     Tasumise kohta saadetakse Kliendi e-posti aadressile tellimuskinnitus. Tellimuskinnituse mittesaamisel ahe tööpäeva jooksul pärast makse tegemist, tuleb võtta E-poega ühendust e-kirja teel [email protected]

10.    Tellimuse tühistamine, kaebuste esitamine ja Kauba tagastamine
10.1.    Kliendil on  õigus pärast kauba kättesaamist 14 päeva jooksul tagastada tellimusele mittevastavad või kahjustatud pakendis saabunud ravimid (lepingust taganemine). Lepingust taganemiseks tuleb nimetatud tähtaja jooksul saata Müüjale e-posti [email protected] või posti teel teade, mis sisaldab tellimuse numbrit ja Kliendikehtivat arveldusarve numbrit, millele ostusumma tagastada, tagastades Kaup enda kulul aadressile Pärnu mnt 390, Tallinn, 11612, Eesti. 

10.2.    Vastavalt Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 24 „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord“ § 121 lg 1 p 6 ei osteta väljastatud ravimeid tagasi ning neid saab Apteegile tagastada vaid hävitamiseks. Hävitamiseks tagasi saadetud ravimite ning transpordi eest tasutud raha ei tagastata.

10.3.    Lepingust taganemise korral punktis 10.1 toodud juhul tagastatakse tellimuse eest makstud summa, sh kauba tarnehind hiljemalt 14 päeva pärast taganemise teate jõudmisest Müüjani. 

11.    Vastutus ja vääramatu jõud
11.1.    Müüja vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Apteegi eest otsese kahju eest, mille on põhjustanud Üldtingimuste rikkumine Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega ette nähtud juhtudel ja ulatuses.
11.2.    Müüja ei vastuta Kliendile põhjustatud kahju eest, kui kauba tarne hilineb põhjustel, mida Müüja ei saa kontrollida ja mida ei ole võimalik ette näha, sh tarne hilinemine, kui põhjuseks on E-poe võimalikud tehnilised rikked (vääramatu jõud).

12.    Muud tingimused
12.1.    E-apteegis ravimite kõrval kuvatud piltidel on illustratiivne eesmärk. Kliendil ei ole õigust tagastada kaupasid, põhjusel et E-apteegis näidatud kauba pakendi foto ei vasta täpselt tarnitud kauba pakendile kui kaup ise vastab tellimusele ja kauba kohta kuvatud teabele, mis puudutab nime, kogust ja omadusi.

12.2.    Kauba saadavus E-apteegis võib muutuda ilma ette teatamata. Kui Klient on kauba eest maksnud, kuid Müüja ei saa seda Kliendile tarnida, on Müüjal õigus tehing tühistada ja tagastada raha Kliendi kehtivale kontole 14 päeva jooksul.
12.3.    E-apteegi külastuse jooksul avaldatud Kliendi isikuandmeid, töödeldakse vastavalt Isikuandmete töötlemise tingimustele ja Küpsiste poliitikale.

12.4.    Kauba tellimisest ja ostmisest tulenevad vaidlused Kliendi ja Müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või te ei nõustu Müüja poolt esitatud lahendusega ning leiate, et teie õigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus Tarbijavaidluste komisjonile  või maakohtusse.

12.4.1.    Tarbijavaidluste komisjon on kliendi ja kaupleja vaheliste vaidluste kohtuvälise lahendamise organ, mis asub Tarbijakaitseametis, aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn. Komisjoniga ühenduse võtmine on tarbijale  tasuta , Tarbijavaidluste komisjoni andmed on kättesaadavad Tarbijakaitseameti kodulehel:   http://tarbijakaitseamet.ee
12.4.2.    Igal tarbijal on õigus esitada kaugmüügiga seotud kaebus Euroopa Liidu elektrooniliste vaidluste lahendamise (ODR) platvormi kaudu aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET.  
dmet
Kõik e-poe veebisaidil olevad kaubakirjeldused, fotod ja muud andmed on kaitstud autoriõigusega ja nende kopeerimine või muul viisil kasutamine ilma Müüja või Administraatori loata on keelatud.

Terviseuudised ja näpunäited